Köpvillkor

När köparen accepterat dessa villkor för bilder och film, kan köparen använda bilden eller filmen med de undantag som följer nedan.

 

1. Köparen har tillåtelse att ändra en köpt bild/film. Beskäring, exponering, färg och kontrast är tillåtet för att göra en bild klar för tryck.

2. Det är inte tillåtet att använda bilden eller filmen i ett sammanhang som anses vara olaglig, pornografisk eller vilseledande.

3. Priset för bilderna och filmerna är det pris som anges på www.fokusbild.se vid köptillfället om inget annat är överenskommet.

4. Fokusbild levererar bilden/filmen till den angivna e-postadressen och kunden är ansvarig för eventuell tryckanpassning.

5. Det är inte tillåtet att vidaresälja en köpt bild eller film.

6. Om kunden vill frångå dessa punkter krävs en skriftlig överenskommelse mellan båda parter.